Lyrics: Mzansi Youth Choir – Ndikhokhele

Mzansi Youth Choir – Ndikhokhele Download Mp3

Mzansi Youth Choir Ndikhokhele Download Lyrics

Mzansi Youth Choir Ndikhokhele Lyrics Download. It is a brand new day and we give GOD all the glory. To all our esteemed fans, here comes the lyrics to the track Ndikhokhele by the Mzansi Youth Choir.

MP3 DOWNLOAD

Lyrics:

Ndikhokhele Bawo, zundi kokhele (Lead me oh Father [Lead me])
Ndikhokhele mmeli wami (Lead me my savior)
Ezintsizini, Zalomhlaba Bawo (in all the sorrows of this world Father)
(Bawo, Bawo, Bawo) ( Father, Father, Father)
Bawo ndiyabonga (Father I thank you)
Ngoba wena usandigcinile (for you still protect/keep me)
(Repeat)

Thaluthele thuze kwami (You calm all my fears) x2
(Bawo, bawo, bawo) ( Father, Father, Father)
Bawo ndiyabonga (Father I thank you)
Ngoba wena usandigcinile (for you still protect me)

Mmeli wami bawo uthaluthele thuze kwami (Father, Savior, you calm my fears)
Bawo ndiyabonga (Father I thank you)
Ngoba wena usandigcinile (for you still protect me)
(Repeat)

Stream, Listen and Download Below.